آلجا یو پی اس

محصولات › یو پی اس On-Line › 3 فاز ورودی- 3 فاز خروجی 

3 فاز ورودی- 3 فاز خروجی

دریافت اطلاعات


یو پی اس های 3 فاز به 3 فاز گروهی از یو پی اس های آنلاین هستند که در آن آرایش الکتریکی ورودی و خروجی دستگاه به صورت الگوی 3 فاز بوده و مناسب مصارف صنعتی حساس و پر توان می باشد.

انواع 3 فاز ورودی- 3 فاز خروجی

بازگشت به یو پی اس On-Line