آلجا یو پی اس

محصولات › یو پی اس Modular 

یو پی اس Modular

این مدل یو پی اس از موازی کردن ماژول های کم توان تشکیل می شود، لذا قابلیت اطمینان بسیار بالا و احتمال خرابی کلی نزدیک به صفر را برای سایت های حساس فراهم میکند.