برگزاری نمایشگاه الکامپ 2011 با حضور شرکت آلجا در سالن میلاد

۱۵ آذر ۱۳۹۰
هفدهمین نمایشگاه اکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی با حضور پرشور شرکت آلجا در سالن میلاد برگزار شد.