قابلیت کارکرد با باتری های بیرونی برای میزان برق دهی طولانی مدت